جامعه شناسی

دیدگاه ها و مکاتب جامعه شناسی درمورد آموزش و پرورش

کارکرد گرایی ؛ کـارکردهای آموزش و پرورش

براساس نظر کارکرد گرایان نهادهای اجتماعی به این علت توسعه میابند که یک یا چند نیاز اساسی جامعه را برآورده میسازند . نهاد آموزش و پرورش در جامعه چند کارکرد اساسی دارد را بر عهده دارد: انتقال فرهنگی ؛ همبستگی اجتماعی ؛ انتخاب استعداد های برتر و ایجاد رقابت برای بروز استعدادها ؛ ارتقاء و رشد فردی ؛ اشاعه، حفظ و تولید دانش . ( در ادامه مطالعه کنید)


  

انتقال فرهنگی

اگر یک جامعه بخواهد به حیات خود ادامه دهد باید در آن انتقال فرهنگی صورت گیرد. نهاد آموزش و پرورش با انتقال میراث فرهنگی یک جامعه از نسلی به نسل بعد به تداوم فرهنگ آن جامعه کمک می کند.

همبستگی اجتماعی

آموزش های رسمی راههای تبدیل جمعیتی مرکب از گروههای قومی با سوابق فرهنگی مختلف را به اجتماعی از افرادی که تاحدی هویت ملی مشترکی پیدا می کنند فراهم می سازد.

نقش مدرسه در رشد و توسعه استعدادها

دانش آموزان در مدارس در برابر انواع آزمون ها و تجربه ها قرار می گیرند و این آزمون ها و تجربه ها باعث رشد هوش، خلاقیت و توسعه استعدادهای کلامی و هنری و ابزار شخصیت فرد می گردد. آموزش از این طریق محیطی را فراهم می سازد که افراد در آن می توانند کیفیت زندگی خود را بهبود بخشند. مدارس همچنین با آماده ساختن دانش آموزان برای بر عهده گرفتن جایگاه مناسبی در دنیای اشتغال باعث رشد شخصیت آنان می گردد


نظرات (1)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.
نوشته: Aziz از [ افغانستان ]
من میخواهم از این سایت باز دید کنم
جمعه 16 مهر‌ماه سال 1395 ساعت 23:20
امتیاز: 0 0