جامعه شناسی

تعاریف از اصطلاح های پایگاه و نقش

پایگاه اکتسابی : پایگاهی که فرد با تلاش شخصی و نشان دادن مهارت کسب کرده است
پایگاه انتسابی : پایگاهی که فرد به هنگام تولد آن را بدست می آورد
نقش محقق : شیوه ای که فرد در حال حاضر بر طبق آن ایفا نقش می کند
نقش محول :شیوه ای که جامعه از ما انتظار دارد که نقش خود را آن چنان ایفا کنیم
گروه مرجع : گروهی که به منزله الگوی رفتار برای افرادی که می خواهند قضاوت و ارزیابی خود بپردازند به کار می رود
نقش : رفتار مورد انتظار از کسانی که پایگاه معینی را اشغال کرده اند
تعارض نقشها : وضعیتی که به دلیل داشتن یک یا چند پایگاه که مستلزم ایفای نقشهای متضاد است، برای فرد پیش می آید
دلسردی از نقش : ایفای نقش بدون علایق شخصی و همراه با سهل انگاری
ناکامی نقش : ناکامی فردی که در نقش معینی که ایفا می کند
الگوی نقش : فردی که ما او را شاخص می انگاریم و می خواهیم رفتارش را تقلید کنیم
شبکه نقشها : روابط فرد با افرادی که هنگام ایفای نقش با آنان در تماس است
فشار نقش : وضعیتی که شخص در ایفای نقش به دلیل وظایف متناقضی که باید انجام دهد، دچار مشکل می شود
پایگاه : وضعیت اجتماعی فرد در گروه؛ یا گروه در جامعه

(مبانی جــامعه شناسی ؛بروس کوئن ؛ توسلی )

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.