جامعه شناسی

رفتار جمعی چیست

رفتار جمعی زمانی رخ می دهد که روش های مرسوم و سنتی برای اداره امور مناسب و کافی نباشد . رفتار جمعی عبارت است از الگو های بی ساختار،خود انگیخته، هیجانی و پیش بینی ناپذیر . افرادی که از رفتار جمعی پیروی می کنند در برابر محرک خاصی که ممکن است شخص دیگر یا حادثه معینی باشد واکنش نشان می دهد.

جـــمع

به گروهی که در رفتار جمعی شرکت می جویند اطلاق می شود. جمع گروهی موقتی بی ساختار و بدون تقسیم نقش رسمی است و سلسله مراتب قدرت در آن وجود ندارد.


انواع رفتار جمعی

افرادی که در رفتار جمعی درگیر می شوند ، ممکن است به فعالیت های وسیعی از جمله شورش،هوس اجتماعی،پیروی از مُد و جنون جمعی دچار شوند


نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.