X
تبلیغات
زولا

جامعه شناسی

گزینش تعقلی چیست

گزینش تعقلی رویکرد نظری موسعی در ارتباط با مطالعه سیاست است که شقوق اصلی آن شامل نظریه گزینش عمومی ، نظریه گزینش اجتماعی ، و نظریه بازی ها است. گزینش تعقلی که گاهی به نظریه سیاسی صوری خوانده می شود در ارائه الگوهای مبتنی بر قواعد شکلی و رویه ای در خصوص آن دسته از کنش های عاقلانه افراد که در راستای نفع شخصی صورت می پذیرد به شدت متاثر از نظریه اقتصادی است. نظریه پردازان گزینش تعقلی از روشی استفاده می کنند که منسوب به توماس هابز است (1679 -1588 ) است و در مکتب فایده گرایانه به کار رفته است و متضمن این فرض است که کنشگران سیاسی کارآمدترین وسایل برای تحقق اهداف گوناگون خود بهره می جویند .نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.